Kontaktpersoner for Kystfolkets Helg 2014 er:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kystfolkets Helg © 2013

Leder :    Idar Strømsnes

                Mobil : 958 67 760

                E-post : leder@kystfolketshelg.no

 

PR :         Åse Kristin Gylseth

                Mobil : 410 20 197 

                E-post : pr@kystfolketshelg.no

 

Boder :    Truls Theting:

                Mobil: 995 16 543

                E-post : boder@kystfolketshelg.no

 

 

 

Kystfolkets Helg arrangeres av Leines Grendelag, i samarbeid med frivillige foreninger på Leines.

 

Styringsgruppa for arrangementet består av medlemmer fra alle foreningene som deltar i forberedelsene og gjennomføringen av Kystfolkets Helg