Kystfolkets Helg i Helnessund


Kystfolkets helg er en årlig begivenhet i det tradisjonsrike kystsamfunnet Helnessund. Arrangementet er en kjær møteplass for fastboende, tilreisende sommergjester med røtter i området, og noen turister.


«Kjernen» i Kystfolkets helg er lørdagen med markedsdag i bryggeområdet på dagen, og bryggefest med levende musikk på kvelden. På markedsdagen fylles området opp av salgsboder med mat og drikke, og masse forskjellige salgsvarer. Grillet kvalkjøtt og rømmegrøt på kaia er et årlig høydepunkt for mange. Dagen er ellers fylt opp av aktiviteter og konkurranser for deltagere i alle aldersgrupper.


De siste årene har operapuben på Gammelbrygga på fredagskvelden vært et veldig populært innslag. Operasangeren Sigmund Aasjord med røtter i Helnessund tar hver sommer med seg noen av sine kolleger og holder intim-konsert på brygga. Dette er en flott kulturopplevelse i maritimt miljø som mange flere burde få med seg!


Et viktig formål med Kystfolkets helg er å skaffe inntekter til frivillige foreninger og lag på Leines. Inntektene deles på de ulike foreningene basert på antall timer som medlemmene har lagt ned i de mange komitéene som er i sving for å gjennomføre arrangementet.


Leines Grendelag er ansvarlig arrangør for Kystfolkets helg, og utpeker en styringsgruppe med representanter fra lokale lag og foreninger som står for gjennomføringen av arrangementet - godt hjulpet av nær 100 frivillige fra de samme lag og foreninger som bidrar under dagene.

 

 

 

 

Kystfolkets Helg © 2013